Botkyrk Båtklubb

Välkommen till Botkyrka Båtklubb!

Botkyrka Båtklubb är en motorbåtsklubb och ligger vackert belägen vid Albysjöns västra sida med en unik utsikt över Flottsbrobadet och Myrstuguberget. Inloppet till Albysjön går från Mälaren under Fittjabron och Vårbybron.

I nära anslutning till båtklubben ligger Flottsbrobadet med många badgäster under sommarhalvåret. Vid flottsbro börjar också inloppet till den natursköna kanalen som leder till Tullingesjön. Ta en tur i denna vackra miljö och se Alby med omnejd från sjösidan.

Botkyrka Båtklubb inbjuder samtliga båtägare att värna om miljön genom att köra sakta och njuta av naturlivet runt i kring Albysjön och med respekt till vår vackra natur, att inte kasta skräp eller släppa ut föroreningar i vattnet.

 

Viktig info

 

OBS!!!

Hej alla medlemmar, Nu fungerar brickläsaren på grinden igen

NYHETER FRÅN SJÖFARTSVERKET

Sjöfartsverkets årsredovisning 2016

(Mon, 24 Apr 2017 09:52:03 GMT)

Den utdragna lågkonjunkturen har i kombination med strukturella förändringar lett till en nedgång i antal fartygsanlöp, godsvolymer och lotsningar, vilket innebär att Sjöfartsverket behöver vidta åtgärder för att säkerställa sin ekonomi långsiktigt.

Klartecken för Malmporten i Mark- och miljödomstolen

(Tue, 18 Apr 2017 15:00:09 GMT)

Mark och miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningarna för Sjöfartsverket och Luleå hamn. Sjöfartsverket får rätt att muddra, borra och spränga inom aktuella områden. De delvis förorenad massorna får också dumpas i den föreslagna djuphålan.